A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
» Uchwała Nr XLIV/270/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XXIX/185/2013 RADA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 30 stycznia 2013 roku

  w sprawie pozbawienie drogi kategorii drogi gminnej.


  Na podstawie art.7, ust.1 pkt.2, art.18, ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.10 ust 3 z dnia 21 marca 1985 roku – o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115 ze zm.);

  RADA GMINY uchwala ,co następuje:


  § 1

  1. Pozbawia się drogę relacji Świerczek-Kierz Niedźwiedzi na odcinku 0+000 do 2+261 kategorii drogi gminnej Nr 379008 T.

  2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi wymienionej w ust.1 stanowi załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Niniejszą uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Skarżysko Kościelnym.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od jej ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014r.


  Uzasadnienie

  Wymieniony w uchwale odcinek drogi gminnej nr 3790008T stanowi połączenie dróg powiatowych pomiędzy drogami relacji: Sadek – Kierz Niedźwiedzi – Trębowiec nr 34478 oraz Świerczek – Skarżysko Kościelne nr 0556T, stanowiąc najkrótsze połączenie z miastem Skarżysko-Kamienna. Dlatego też Zarząd Powiatu Skarżyskiego postanowił zainicjować działania zmierzające do przejęcia w/w drogi i włączenia jej w skład dróg powiatowych.
  W związku z powyższym zostały spełnione przesłanki ustawy o drogach publicznych.  Data wprowadzenia: 2013-02-05 0953
  Data upublicznienia: 2013-02-05
  Art. czytany: 624 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 868579 bajtów
  Typ pliku: image/pjpeg
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne