A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2013
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2013

  z dnia 22 stycznia 2013 r.

  w sprawie: najmu lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na lokal socjalny oraz ustalenia wysokości czynszu z tytułu najmu lokalu oraz stawki czynszu z tytułu podnajmu lokalu.

  Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 5, art. 4 ust. 1, 2 i 3, art. 20 ust. 2a i 2b, art. 23 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami ) w związku z Uchwałą Nr XLIX/284/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zasad podnajmowania lokali socjalnych na terenie gminy Skarżysko Kościelne.

  WÓJT GMINY zarządza, co następuje:

  § 1. Postanawia się zawrzeć z Panią XXXXXXXXXXX zam. w XXXXXXXXXXXXX przy XXXXXXXXXXX ( działającą w imieniu własnym i pozostałych spadkobierców po XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ), umowy najmu lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi i kuchni on łącznej pow. użytkowej 38,55 m2, zlokalizowanego na parterze murowanego budynku dwukondygnacyjnego, zlokalizowanego w XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , na działce ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu XXXXXXXXXXXXXXX jako działka nr XXX należącej do nieżyjących posiadaczy: XXXXXXXXXXXXXXXX - z przeznaczeniem na lokal socjalny.

  § 2. Ustala się miesięczny czynsz za wynajem lokalu, o którym mowa w § 1 zarządzenia, uzgodniony z Panią XXXXXXXXXXXX, w wysokości nie wyższej niż dotychczasowa tj. 325,50 zł.

  § 3. Umowę najmu lokalu, opisanego w § 1 zarządzenia, należy zawrzeć na czas określony, na okres 3 miesięcy tj. do dnia 31.03.2013 r. z możliwością jej dalszego przedłużenia.

  § 4. Ustala się stawkę czynszu za podnajem lokalu, opisanego w § 1 zarządzenia, stanowiącą połowę średnich stawek najniższego czynszu obowiązującego w gminnych zasobach mieszkaniowych sąsiednich gmin, takich jak: Suchedniów, Skarżysko - Kamienna, Wąchock, Łączna ( z uwagi na brak mieszkaniowego zasobu Gminy Skarżysko Kościelne ), wynoszącą 0,96 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu w stosunku miesięcznym.

  § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2013-01-29 0805
  Data upublicznienia: 2013-01-29
  Art. czytany: 521 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne