A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Petycje
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Protokoły pokontrolne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE
» Zapytanie ofertowe - wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic i sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
» MARZENNA DYZNER-URBAŃSKA
» 18.09.2017
» Projekt WPF 2018-2030
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2013
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2013

  z dnia 2 stycznia 2013 r.

  w sprawie: przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań.
  Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 228 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) w związku z § 3 Uchwały Nr XXVIII/177/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 do 2028.
  zarządzam, co następuje:
  § 1
  1. Upoważniam kierowników jednostek budżetowych (organizacyjnych) Gminy Skarżysko Kościelne:
  1) Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym,
  2) Dyrektora Szkoły Podstawowej w Majkowie,
  3) Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym,
  4) Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
  do zaciągania zobowiązań:
  a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Skarżysko Kościelne;
  b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  2. Wysokość limitów zobowiązań określono w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/177/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2013 do 2028 wraz z wprowadzanymi zmianami do tej uchwały.
  § 2
  Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Skarżysko Kościelne.
  § 3
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UZASADNIENIE
  Niniejsze zarządzenie stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w § 4 Uchwały Nr XXVIII/177/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2013 do 2028.


  Data wprowadzenia: 2013-01-14 1501
  Data upublicznienia: 2013-01-14
  Art. czytany: 317 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne