A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
  • Ogłoszenia
  • OBWIESZCZENIE

    Wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


    Skarżysko Kościelne 2013.01.09.
    In.I.6730.24.2012

    OBWIESZCZENIE


    Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6, 8 i 9 .ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. dnia 12 czerwca 2012r. poz.647), art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

    WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
    zawiadamia,

    że w związku z prowadzonym postępowaniem
    - na wniosek: Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne działającej przez Pełnomocnika: Jarosław Kosakowski ul. Pomorska 71/73 m.66 25-343 Kielce,
    - w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
    „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z pompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Majków (ul. Św. Anny)”

    - wystąpił w dniu 09.01.2013r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Starosty Skarżyskiego, Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej o uzgodnienie projektu decyzji jw. dla przedmiotowego zamierzenia.
    Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach nr ew. gr: 2, 19, 23, 26, 27, 28/2, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 52/1, 52/2, 53/1, 53/2, 54/1, 86, 119, 151, 213, 214, 163/1203, 167/1203, 168/1202 położonych w m. Majków i 163/1200, położonej w m. Skarżysko-Kamienna, Obręb Młodzawy.
    Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (23.01.2013r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
    Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
    Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy.
    Wójt Gminy

    (-)Zdzisław Woźniak Data wywieszenia obwieszczenia: 09.01.2013r.


    Data wprowadzenia: 2013-01-09 1459
    Data upublicznienia: 2013-01-09
    Art. czytany: 1299 razy

    Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Pypeć
    Rejestr zmian:
    2013-01-09
    1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Grzegorz Pypeć
    Biuletyn Informacji Publicznej

    Urząd Gminy
    Skarżysko Kościelne


    Godziny otwarcia:

    Poniedziałek
    8:00 - 16:00
    Wtorek - Piątek
    7:30 - 15:30
    Liczba ludności na dzień 31.12.2017


    Grzybowa Góra - 966

    Kierz Niedźwiedzi - 767

    Lipowe Pole Plebańskie - 428

    Lipowe Pole Skarbowe - 278

    Majków - 919

    Michałów - 268

    Skarżysko Kościelne - 2321

    Świerczek - 281    Dyżur Dzielnicowego


    Godziny:

    Czwartek
    15:00 - 16:00    UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


    Nowe numery kont
    bankowych:    Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

    - subwencje, dotacje, dofinansowania,
    - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
    - dochody z Urzędów Skarbowych,
    - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


    Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


    PODATKI I OPŁATY:
    - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
    - zobowiązanie pieniężne,
    - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
    - dzierżawy,
    - najmy,
    - zajęcie pasa drogowego,
    - udostępnienie danych osobowych,
    - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


    Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


    - wadia i kaucje

    Bank Spółdzielczy w Wąchocku
    SKRZYNKA PODAWCZA    DZIENNIK USTAW


    MONITOR POLSKI
    Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
    ul. Kościelna 2a
    26-115 Skarżysko Kościelne