A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 r.
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XXVIII/180/12

  z dnia 28 grudnia 2012 r.

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia
  27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

  RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

  § 1
  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2012 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2012 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 3

  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2012 roku” otrzymuje brzmienie
  Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 4

  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

  § 5

  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. pod nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
  zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

  § 6

  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. pod nazwą: „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

  § 7

  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. pod nazwą: „Dotacje podmiotowe w 2012 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.
  2
  § 8

  Paragraf 3 Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. otrzymuje brzmienie:
  1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 526 170,89 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - kredytów w kwocie - 1 079 036,25 zł,
  - pożyczek w kwocie - 0,00 zł,
  - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 0,00 zł,
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy
  wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1 447 134,64 zł.

  2. Przychody budżetu w wysokości 4 072 886,89 zł, rozchody w wysokości 1 546 716,00 zł, zgodnie
  z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

  § 9

  Paragraf 8 ust 1 Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. otrzymuje brzmienie:
  1. Dotacje podmiotowe dla:
  1) gminnej instytucji kultury na łączną kwotę - 68 000 zł,
  2) innych podmiotów w wysokości - 331 091 zł,
  w tym:
  - ( Stowarzyszenia OSP ) w wysokości - 120 000 zł,
  - publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone
  przez osoby fizyczne lub osoby prawne - 211 091 zł
  § 10

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 11

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  Data wprowadzenia: 2013-01-03 0959
  Data upublicznienia: 2013-01-03
  Art. czytany: 601 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 25901 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 22924 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 39725 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 4 - rozmiar: 27762 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 5 - rozmiar: 48247 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 6 - rozmiar: 23764 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 7 - rozmiar: 13875 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne