A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 r.
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XXVIII/177/12 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 28 grudnia 2012 r.

  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne
  na lata 2013 do 2028 .

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

  Rada Gminy
  uchwala co następuje:

  § 1

  1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2013-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2013-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Skarżysko Kościelne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 3

  Upoważnia się Wójta Gminy Skarżysko Kościelne do zaciągania zobowiązań:
  1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć,
  2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
  – do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 4

  Upoważnia się Wójta Gminy Skarżysko Kościelne do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały

  § 5

  Z dniem 1 stycznia 2013 roku traci moc uchwała Nr XVI/89/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024 wraz z jej zmianami.
  § 6

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 7

  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.


  Data wprowadzenia: 2013-01-03 0931
  Data upublicznienia: 2013-01-03
  Art. czytany: 568 razy

  » część B - rozmiar: 30720 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 1 - rozmiar: 111104 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 39936 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 64000 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 3 zbiorówka - rozmiar: 31744 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne