A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2012
 • Zarządzenie Nr 79/2012

  z dnia 19 grudnia 2012 r.

  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 21.12.2012 r. przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Michałów, gmina Skarżysko Kościelne.

  Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) i § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity w Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zmianami ),

  zarządzam, co następuje:

  § 1. Powołuję Komisję, do przeprowadzenia w dniu 21.12.2012 r. przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Michałów, gmina Skarżysko Kościelne, jako działka nr 150/4 o pow. 0,4600 ha położona we wsi Michałów,
  w składzie:
  1. Przewodniczący Komisji - Robert Gładyś – Inspektor ds. Infrastruktury,
  2. Członek Komisji - Andrzej Skrzypczak – Kierownik Referatu Inwestycji,
  3. Członek Komisji - Wiesława Nowak – Z-ca Skarbnika,
  4. Członek Komisji - Joanna Jurczak – Referent ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

  § 2. Określam regulamin dla Komisji Przetargowej, która przeprowadzi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej j.w., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 3. Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym w dniu 21 grudnia 2012 r. o godzinie 1000.

  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2012-12-28 0910
  Data upublicznienia: 2012-12-28
  Art. czytany: 633 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 37888 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne