A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr II/13/2018
» Uchwała Nr II/12/2018
» Uchwała Nr II/11/2018
» Uchwała Nr II/10/2018
» Uchwała Nr II/9/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2012
 • ZARZĄDZENIE NR 77/2012

  z dnia 18 grudnia 2012r.

  w sprawie zmian do zarządzenia Nr 45/2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

  Na podst. art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9a ust.2, ust. 3, ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz § 2 uchwały Nr IX/46/2011 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Gminie Skarżysko Kościelne.

  Zarządzam co następuje:
  § 1

  Powołuje się Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w następującym składzie:
  1. Pani Agata Gula – przedstawiciel Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Skarżysku Kościelnym.
  2. Pani Wiesława Niewczas – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym.
  3. Pan Ireneusz Borowiec – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku – Kamiennej.
  4. Pani Barbara Kocia – przedstawiciel Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym.
  5. Pani Renata Wiatr – przedstawiciel Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym
  6. Pani Justyna Klimaszewska-Malik – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze
  7. Pani Jolanta Woźniak – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim.
  8. Pani Beata Szczygieł – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Majkowie.
  9. Pani Renata Suwara – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.
  10. Pani Aleksandra Borek – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym.
  11. Pani Agnieszka Pakuła – przedstawiciel Stowarzyszenia Nasza Gmina.

  § 2

  Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym.

  § 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2012-12-19 0925
  Data upublicznienia: 2012-12-19
  Art. czytany: 848 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne