A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 r.
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XXVI/168/12

  z dnia 30 listopada 2012 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/231/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia
  4 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko -Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji przez MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej projektu pod nazwą 'Budowa i modernizacja kanalizacji
  sanitarnej w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym' oraz wydzielenia na ten
  cel odpowiednich środków.


  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
  samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) ;

  Rada Gminy uchwala co następuje:

  § 1.
  W uchwale Nr XLI/231/10 z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na współdziałanie
  Gminy Skarżysko - Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji przez MPWiK Sp. z o.o.
  w Skarżysku – Kamiennej projektu pod nazwą 'Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym' oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków dokonuje się następującej zmiany:
  Treść umowy o której mowa w § 2 ust. 2 w/w uchwały zmienia się zgodnie z aneksem stanowiącym
  załącznik do niniejszej uchwały.

  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego.


  Uzasadnienie
  Po uzyskaniu zgody Banku Pekao S.A. udzielającego kredytu na finansowanie inwestycji pod nazwą 'Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym', na odstąpienie od dokapitalizowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w bieżącym roku, a ujęcia kwoty 960.000 złotych proporcjonalnie w latach 2013 i 2014, należy zmienić zapisy umowy oraz harmonogram dokapitalizowania przez gminy Skarżysko - Kamienna i Skarżysko Kościelne. Pierwotna umowa wraz z harmonogramem stanowiły załączniki do Uchwały Nr XLI/231/10 z dnia 4 marca 2010 r.


  Data wprowadzenia: 2012-12-06 1457
  Data upublicznienia: 2012-12-06
  Art. czytany: 601 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 28160 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne