A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 13/2018
» ZARZĄDZENIE NR 12/2018
» ZARZĄDZENIE NR 11/2018
» ZARZĄDZENIE NR 10/2018
» ZARZĄDZENIE NR 9/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • U C H W A Ł A Nr XXVI/162 /12

  z dnia 30 listopada 2012r

  w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2013r.


  Na podstawie art.7 ust.1 pkt.3, art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.24 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jedn. z 2006r Dz.U. Nr 123 poz.858 ze zmianami);  RADA GMINY u c h w a l a co następuje:


  § 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 stycznia 2013r do 31 grudnia 2013r opracowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej,
  w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


  § 2. Taryfy o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej, na terenie gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 01 stycznia 2013r.
  Uzasadnienie


  Zgodnie z art.20 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r- o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
  i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.. U. z 2006r Nr 123 poz.858 ze zmianami) Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne określa taryfę za zbiorowe zaopatrzenie
  w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres 1 roku, na podstawie niezbędnych przychodów.
  Przedsiębiorstwo w terminie 70 dni przed planowaną datą wejścia taryf w życie przedstawia Wójtowi Gminy wniosek o ich zatwierdzenie. Do wniosku dołącza szczegółową kalkulację cen i stawek opłat
  Taryfy jw. podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Gminy.
  Rada Gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf w terminie 45 dni od daty złożenia wniosku.
  Złożony wniosek przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o. w Skarżysku-Kamiennej przedstawia się Radzie Gminy do zatwierdzenia.


  Data wprowadzenia: 2012-12-06 1441
  Data upublicznienia: 2012-12-06
  Art. czytany: 371 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 62976 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne