A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 13/2018
» ZARZĄDZENIE NR 12/2018
» ZARZĄDZENIE NR 11/2018
» ZARZĄDZENIE NR 10/2018
» ZARZĄDZENIE NR 9/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XXVI/159/2012

  z dnia 30 listopada 2012 r.

  w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
  2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
  RADA GMINY, uchwala co następuje:

  § 1
  W uchwale Nr XVI/89/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie
  przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024 wprowadza się następujące zmiany:

  1. Załącznik Nr 1 – tabela główna, do uchwały Nr XVI/89/2012 Rady Gminy Skarżysko
  Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na
  lata 2012 do 2024 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie
  Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

  2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/89/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20
  stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024
  pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do
  niniejszej uchwały.

  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uzasadnienie
  W związku ze zmianami dochodów, wydatków, przychodów w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne
  na 2012 rok, należy dokonać zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024.
  Zmianie ulega załącznik Nr 1 – tabela główna, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do
  uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012- 2024.
  1. Zmiana dochodów – zmniejszenie o kwotę 8
  2 222,30 zł.
  2. Zmiana wydatków – zmniejszenie o kwotę
  1 042 222,30 zł,
  3. Zmiana przychodów- zmniejszenie o kwotę
  960 000,00 zł.
  Zmianie ulega załącznik Nr 2- Wykaz przedsięwzięć do WPF przez zmianę łącznych nakładów i limitu wydatków na 2012 r. zadań:
  -„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z
  przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Michałów”,
  - Wniesienie wkładów do MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej na realizację zadania
  „ Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku- Kamiennej i Skarżysku Kościelnym”,
  - Dowóz uczniów do gimnazjum w Skarżysku Kościelnym,
  - Konserwacja oświetlenia ulicznego,
  - Odłów i transport bezpańskich psów i kotów,
  - Oświetlenie uliczne,
  - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne
  - Projekt POKL pn. „Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją”


  Data wprowadzenia: 2012-12-06 1428
  Data upublicznienia: 2012-12-06
  Art. czytany: 349 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 37149 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 42740 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 2 zbiorówka - rozmiar: 16679 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne