A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 r.
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XXIV/148/2012

  z dnia 28 września 2012 roku.


  w sprawie: zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 27 ust. 1 i art. 31 oraz art.35 ust.5 i 6 ustawy z dnia
  25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 Nr 127, poz. 857);


  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1. 1. W uznaniu za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w dziedzinie kultury fizycznej, ustanawia się nagrody rzeczowe i finansowe Gminy Skarżysko Kościelne, zwane dalej wyróżnieniami i nagrodami.
  2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa: Regulamin w sprawie zasad
  i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej oraz określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  3. Nagrody wypłacane są ze środków budżetu gminy, określonych uchwałą budżetową na dany rok budżetowy w dziale – Kultura Fizyczna i Sport.

  § 2.1.Wyróżnienia i nagrody przyznaje Wójt Gminy Skarżysko Kościelne po zasięgnięciu opinii Gminnej Rady Sportu oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społeczny, zwanej dalej Komisją.
  2. Komisja działa na podstawie Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej oraz określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród, wymienionego w § 1 ust. 2.

  § 3. Uchyla się uchwałę nr XLIII/243/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Skarżysko Kościelne za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  Uzasadnienie


  W związku z osiągnięciami młodych sportowców, będących mieszkańcami naszej gminy, którzy nie tylko osiągają znaczące sukcesy na poziomie krajowym, ale również reprezentują Polskę na zawodach międzynarodowych, konieczne jest posiadanie przez gminę motywacyjnego systemu nagród i wyróżnień w celu odpowiedniego uhonorowania i wsparcia tych, którzy godnie promują Gminę Skarżysko Kościelne. Z uwagi na uchylenie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. nr 155, poz. 1298 z późn. zm.), w miejsce których obowiązuje ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 Nr 127, poz. 857), zaistniała konieczność dostosowania zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej do aktualnie obowiązujących przepisów oraz podjęcie uchwały na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  Data wprowadzenia: 2012-10-05 0834
  Data upublicznienia: 2012-10-05
  Art. czytany: 567 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 50688 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne