A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
» Uchwała Nr XLIV/270/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XXIII/142/2012

  z dnia 3 września 2012 r.

  w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
  2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
  RADA GMINY, uchwala co następuje:
  § 1
  W uchwale Nr XVI/89/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie
  przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024 wprowadza się następujące zmiany:
  1. Załącznik Nr 1 – tabela główna, do uchwały Nr XVI/89/2012 Rady Gminy Skarżysko
  Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na
  lata 2012 do 2024 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie
  Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/89/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20
  stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024
  pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do
  niniejszej uchwały.
  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Uzasadnienie
  W związku ze zmianami dochodów, wydatków w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 rok,
  należy dokonać zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024.
  Zmianie ulega załącznik Nr 1 – tabela główna, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do
  uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012- 2024.
  1. Zmiana dochodów – zwiększenie o kwotę 140 365,00 zł.
  2. Zmiana wydatków – zwiększenie o kwotę 140 365,00 zł.
  Zmienione zostały również kwoty obsługi długu oraz kwoty rozchodów w latach od 2013-2024.
  Zmianie ulega załącznik Nr 2- Wykaz przedsięwzięć do WPF:
  - poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia tj. projektu pn. „Uczmy się i rozwijajmy z indywidualizacją”
  w ramach działania: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
  edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  - zwiększenie limitu wydatków w 2012 roku oraz limitów zobowiązań i łącznych nakładów na
  zadanie – Odłów i transport bezpańskich psów i kotów.


  Data wprowadzenia: 2012-09-14 1523
  Data upublicznienia: 2012-09-14
  Art. czytany: 539 razy

  » część B - rozmiar: 14623 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 1 - rozmiar: 32514 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 43754 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 2 zbiorówka - rozmiar: 16746 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne