A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 54/2019
» ZARZĄDZENIE NR 53/2019
» ZARZĄDZENIE NR 52/2019
» ZARZĄDZENIE NR 51/2019
» ZARZĄDZENIE NR 50/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XXI/127/12 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  z dnia 28 czerwiec 2012r

  w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne za 2011r.  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami /, oraz art.271 ust.1 ustawy z dnia
  27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / tekst jedn. z 2009r. Dz. U. Nr 157 poz. 1240, ze zmianami /,

  po zapoznaniu się z:
  1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2011r.
  2. sprawozdaniem finansowym za 2011r,
  3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2011r
  4. informacją o stanie mienia Gminy Skarżysko Kościelne,
  5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej


  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne za 2011r.

  § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uzasadnienie

  Zgodnie z art.271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz w związku z pozytywną opinią komisji Rewizyjnej
  i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium jest w pełni zasadne.  Data wprowadzenia: 2012-07-03 1152
  Data upublicznienia: 2012-07-03
  Art. czytany: 567 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne