A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE
» Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
» ZARZĄDZENIE NR 54/2019
» ZARZĄDZENIE NR 53/2019
» ZARZĄDZENIE NR 52/2019
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XX
 • P O R Z Ą D E K O B R A D XX Sesji

  na dzień 31 maja 2012r o godz.930

  P O R Z Ą D E K O B R A D
  XX SESJI RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  na dzień 31 maja 2012r o godz.930


  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przywitanie zaproszonych gości.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Informacja z przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 20 maja 2012r.
  6. Wręczenie zaświadczenia.
  7. Ślubowanie radnego.
  8. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
  9. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  10. Wystąpienie zaproszonych gości.
  11. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.
  12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011r.


  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

  13. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Skarżysku Kościelnym za 2011r. (sprawozdanie znajduje się do wglądu w Biurze Rady Gminy pok.107) – projekt nr 1.

  14. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Samorządowej Instytucji Kultury w Skarżysku Kościelnym za 2011r. (sprawozdanie znajduje się do wglądu w Biurze Rady Gminy pok.107) - projekt nr 2.

  15. Zmiany w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012r. – projekt nr 3.

  16. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 do 2024 – projekt nr 4.

  17. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego – projekt nr 5.

  18. Zmiany uchwały Nr XVI/107/2000 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia
  20 czerwca 2000r. w sprawie przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne do Związku Międzygminnego pod nazwą „UTYLIZATOR' - projekt nr 6

  19. Przekazanie prowadzenia Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym Stowarzyszeniu – projekt nr 7.

  20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
  21. Wolne wnioski i zapytania.
  22. Zakończenie obrad sesji.  Data wprowadzenia: 2012-05-24 1203
  Data upublicznienia: 2012-05-24
  Art. czytany: 1023 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne