A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • Kadencja 2010-2014
 • P R O T O K Ó Ł Nr 2/12

  z posiedzenia XVII (siedemnastej) w kadencji 2010-2014 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 28 lutego 2012r w lokalu Urzędu Gminy.

  Porządek obrad przewiduje:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przywitanie zaproszonych gości.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
  6. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  7. Wystąpienie zaproszonych gości.
  8. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.
  9. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
  Narkomanii w Skarżysku Kościelnym.

  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

  10. Wygaśnięcie mandatu Radnego Gminy Skarżysko Kościelne – projekt nr 1.

  11. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu – projekt nr 2.

  12.Udzielenie dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym – projekt nr 3.

  13. Zmiany w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012r. – projekt nr 4.

  14. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 do 2024 – projekt nr 5.

  15. Zmiany do Uchwały Nr XV/88/2011 z dnia 30 grudnia 2011r dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy na rok 2012 - projekt nr 6.

  16. Ustalenie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - projekt nr 7.

  17. Przyjęcie do realizacji projektu systemowego na rok 2012 p.n.: „Od marginalizacji do aktywizacji – eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt nr 8.

  18. Ustalenie górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych – projekt nr 9.

  19. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym oraz przekształcenia jej w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym – projekt nr 10.

  20. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim osobie fizycznej - projekt nr 11.

  21. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej
  w Grzybowej Górze osobie fizycznej – projekt 12.

  22. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne – projekt nr 13.

  23. Przystąpienie Gminy Skarżysko Kościelne do realizacji projektu w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  pt. „…………..„ - projekt nr 14.

  24. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
  25. Wolne wnioski i zapytania.
  26. Zakończenie obrad sesji.


  Data wprowadzenia: 2012-05-08 1516
  Data upublicznienia: 2012-05-08
  Art. czytany: 553 razy

  » Projekt nr 2 - rozmiar: 166400 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne