A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie - decyzja Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV nN
» Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2017 roku
» Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2017 roku
» Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększajacy na 2018 rok
» OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OSÓB FUNKCYJNYCH
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA Nr XVIII/109/12 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 26 marca 2012 r.


  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia z dotychczasowym
  użytkownikiem.


  Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy o gospodarce nieruchomościami (teks jedn. z 2010 r. Nr 102, poz. 651).

  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczenia o powierzchni użytkowej 16m2, zlokalizowanego w jednokondygnacyjnym budynku murowanym o powierzchni użytkowej 124m2, usytuowanego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Skarżysko Kościelne jako działka 1001/2 o pow. 0,2298 ha, będącej własnością Gminy Skarżysko Kościelne – na rzecz Stowarzyszenia Kultury Zespołu Pieśni, Tańca i Rozrywki „ROMANO” w Skarżysku Kościelnym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej na okres od dnia 01.05.2012 r. do dnia 31.04.2015 r.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UZASADNIENIE

  Dotychczasowy współużytkownik pomieszczenia, wykorzystywanego na potrzeby działalności statutowej – opisanego szczegółowo w § 1 niniejszej uchwały – Stowarzyszenia Kultury Zespołu Pieśni, Tańca i Rozrywki „ROMANO” w Skarżysku Kościelnym, wystąpiło z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie, na czas oznaczony, na kolejne 3 lata, umowy użyczenia tego lokalu. Lokal ten, Stowarzyszenia Kultury Zespołu Pieśni, Tańca
  i Rozrywki „ROMANO” w Skarżysku Kościelnym wynajmuje od 2009 r.  Data wprowadzenia: 2012-03-29 1214
  Data upublicznienia: 2012-03-29
  Art. czytany: 524 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne