A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XVII/100/12 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 28 lutego 2012 r.


  w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)


  RADA GMINY, uchwala co następuje:

  § 1

  W uchwale Nr XVI/89/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024 wprowadza się następujące zmiany:

  1. Załącznik Nr 1 – tabela główna, do uchwały Nr XVI/89/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/89/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uzasadnienie

  W związku ze zmianami dochodów, wydatków , przychodów , rozchodów i zwiększenia deficytu w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 rok, należy dokonać zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024.
  Zmianie ulega załącznik Nr 1 – tabela główna, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012- 2024.

  Zwiększeniu uległy dochody o kwotę 236 750,97 zł w tym majątkowe o kwotę 209 921 zł. Zwiększeniu uległy wydatki o kwotę 1 500 225,61 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 1 375 981 zł.
  Zwiększeniu uległy przychody o kwotę 1 510 190,64 zł, jako przychody z wolnych środków, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu w wysokości 1 263 474,64 zł oraz na zwiększenie rozchodów w kwocie 246 716 zł - na spłatę rat kredytu przypadającą w 2014 rok. Zwiększenie rozchodów konieczne jest w celu zachowania wskaźnika w 2014 roku.

  Zmiany załącznika Nr 2 określającego „Wykaz Przedsięwzięć do WPF”.
  1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Nad Żarnówką – budowa i przystosowanie infrastruktury na potrzeby agroturystyki w Michałowie. Gm. Skarżysko Kościelne, pow. Skarżyski” łączne nakłady 348 122 zł , wydatki w 2012 roku w kwocie 341 428 zł.
  2. Zwiększa się kwoty wydatków w 2012 roku projektu POKL „Baśniowy Świat” o niewykorzystane środki z 2011 roku w wysokości 105 790,58 zł.  Data wprowadzenia: 2012-03-08 1401
  Data upublicznienia: 2012-03-08
  Art. czytany: 573 razy

  » część B nr 1 - rozmiar: 32256 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.10 do zał. nr 2 - rozmiar: 20992 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.11 do zał. nr 2 - rozmiar: 19968 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.12 do zał. nr 2 - rozmiar: 19968 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.13 do zał. nr 2 - rozmiar: 19456 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.14 do zał. nr 2 - rozmiar: 19968 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.15 do zał. nr 2 - rozmiar: 19456 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.16 do zał. nr 2 - rozmiar: 18944 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.17 do zał. nr 2 - rozmiar: 15872 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.18 do zał. nr 2 - rozmiar: 15360 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.19 do zał. nr 2 - rozmiar: 15360 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.1 do zał. nr 2 - rozmiar: 21504 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.20 do zał. nr 2 - rozmiar: 15872 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.2 do zał. nr 2 - rozmiar: 20480 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.3 do zał. nr 2 - rozmiar: 19456 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.4 do zał. nr 2 - rozmiar: 19456 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.5 do zał. nr 2 - rozmiar: 15872 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.6 do zał. nr 2 - rozmiar: 15872 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.7 do zał. nr 2 - rozmiar: 15872 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.8 do zał. nr 2 - rozmiar: 15872 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.9 do zał. nr 2 - rozmiar: 21504 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str. 21-22 - rozmiar: 30208 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 1 - rozmiar: 74240 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne