A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
» Uchwała Nr XLIV/270/2018
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • Kadencja 2010-2014
 • P R O T O K Ó Ł Nr 8/11

  z posiedzenia XI (jedenastej) w kadencji 2010-2014 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 16 września 2011r w lokalu Urzędu Gminy.

  Porządek obrad przewiduje:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przywitanie zaproszonych gości.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Informacja z przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 11 września 2011r.
  6. Wręczenie zaświadczenia.
  7. Ślubowanie radnego.
  8. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
  9. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  10. Wystąpienie zaproszonych gości.
  11. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.
  12. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych w gminie do nowego roku szkolnego 2011/2012.
  13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku.

  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

  14. Zmiany do Uchwały Nr V/20/2011 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
  31 stycznia 2011r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu – projekt nr 1.

  15. Zmiany w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011r – projekt nr 2.

  16. Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 do 2021 – projekt nr 3.

  17. Przyjęcie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (Plan znajduje się do zapoznania w pok. nr 118) – projekt nr 4.

  18. Zmiany do Uchwały Nr L/287/10 z dnia 28 października 2010r dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy na rok 2011 – projekt nr 5.

  19. Ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych – projekt nr 6.

  20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
  21. Wolne wnioski i zapytania.
  22. Zakończenie obrad sesji.


  Data wprowadzenia: 2012-01-24 1417
  Data upublicznienia: 2012-01-24
  Art. czytany: 606 razy

  » Protkół Nr 8 - rozmiar: 146944 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne