A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 120/2018
» ZARZĄDZENIE NR 119/2018
» ZARZĄDZENIE NR 118/2018
» ZARZĄDZENIE NR 117/2018
» ZARZĄDZENIE NR 116/2018
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • Kadencja 2010-2014
 • P R O T O K Ó Ł Nr 7/11

  z posiedzenia X (dziesiątej) w kadencji 2010-2014 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 21 czerwca 2011r w lokalu Urzędu Gminy.

  Porządek obrad przewiduje:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przywitanie zaproszonych gości.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Informacja z przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 5 czerwiec 2011r.
  6. Wręczenie zaświadczeń.
  7. Ślubowanie radnych.
  8. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
  9. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  10. Wystąpienie zaproszonych gości.
  11. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.
  12. Informacja GOPS w sprawie wykonania zadań w ramach ustawy o pomocy społecznej
  za rok 2010.
  13. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010r.

  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

  14. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010r.
  - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2010r”,
  - dyskusja
  - podjecie uchwały.
  15. Absolutorium dla Wójta Gminy Skarżysko Kościelne za 2010r.
  - przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2010r,
  - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2010r,
  - dyskusja ,
  - podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Skarżysko Kościelne za 2010r.
  16. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego.
  17. Określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.
  18. Zmiany w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011r.
  19. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2021r.
  20. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego.
  21. Powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym.
  22. Wygaśnięcie mandatu radnego.
  23. Zmiany do Uchwały Nr II/8/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 grudnia 2010r w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy.
  24. Zmiany do Uchwały Nr II/9/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 grudnia 2010r w sprawie zatwierdzenia przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy.
  25.Powołanie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

  26. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
  27. Wolne wnioski i zapytania.
  28. Zakończenie obrad sesji.


  Data wprowadzenia: 2012-01-24 1415
  Data upublicznienia: 2012-01-24
  Art. czytany: 636 razy

  » Protkół Nr 7 - rozmiar: 138240 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne