A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 160/2018
» ZARZĄDZENIE NR 159/2018
» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK
» KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
» Informacja OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • Kadencja 2010-2014
 • P R O T O K Ó Ł Nr 5/11

  z posiedzenia VIII (ósmej) w kadencji 2010-2014 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 30 marca 2011r w lokalu Urzędu Gminy.

  Porządek obrad przewiduje:
  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przywitanie zaproszonych gości.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
  6. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  7. Wystąpienie zaproszonych gości.
  8. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.
  9. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w Skarżysku Kościelnym w 2010r.
  10.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2010r.
  11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Skarżysko Kościelne za 2010 rok.

  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

  12.Przystąpienie do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne” zatwierdzonego uchwałą Nr XLIX/283/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 28 września 2010r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne – projekt nr 1.
  13. Przystąpienie do realizacji inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
  z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasileniem elektrycznym przepompowni – w ulicy Św. Anny w miejscowości Majków”- projekt nr 2.
  14. Przystąpienie do realizacji inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
  z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasileniem elektrycznym przepompowni – w ulicach: Sosnowa, Podlesie, Słoneczna i Spokojna
  w miejscowości Grzybowa Góra i w ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne – projekt nr 3.
  15. Zmiany do Uchwały Nr L/287/10 z dnia 28 października 2010r dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy na rok 2011 – projekt nr 4.

  16. Zarządzenie poboru podatku od nieruchomości; rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 5.
  17. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania w postaci ustanowienia zestawu rejestrowego na udziałach w spółce „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej - projekt nr 6
  18. Zmiany do Uchwały Nr V/20/11 rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego – projekt nr 7.
  19. Zmiany w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011r – projekt nr 8
  20. Zmiany do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2021 – projekt nr 9.
  21. Wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012r – projekt nr 10, 10a.
  22. Przyjęcie do realizacji projektu systemowego na rok 2011 p.n: „Od marginalizacji do aktywizacji -eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt 11.

  23. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
  24. Wolne wnioski i zapytania.
  25. Zakończenie obrad sesji.  Data wprowadzenia: 2012-01-24 1409
  Data upublicznienia: 2012-01-24
  Art. czytany: 650 razy

  » Protkół Nr 5 - rozmiar: 118784 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne