A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 66/2018
» OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
» Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za 2017 rok
» ZARZĄDZENIE NR 65/2018
» OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA Nr XIV/85/2011 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  z dnia 25 listopada 2011 r.

  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm, art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t. j. Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm)

  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:
  1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
  2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 2
  W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:
  1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
  2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 3
  W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:
  1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik
  Nr 5 do niniejszej uchwały;
  2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
  § 4
  W zakresie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny wyłącznie dla zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych:
  1) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-2) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
  2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-2) stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały,
  3) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-2) stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
  § 5
  Traci moc uchwała Nr X/44/2007 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji oraz uchwała Nr XXXVII/195/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmian do uchwały Nr X/44/2007 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
  § 6
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

  Załącznik Nr 1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)
  Załącznik Nr 2. Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
  Załącznik Nr 3. Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1)
  Załącznik Nr 4. Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
  Załącznik Nr 5. Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1)
  Załącznik Nr 6. Deklaracja na podatek leśny (DL-1)
  Załącznik Nr 7. Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-2)
  Załącznik Nr 8. Deklaracja na podatek rolny (DR-2)
  Załącznik Nr 9. Deklaracja na podatek leśny (DL-2)


  U Z A S A D N I E N I E

  do uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
  podatkowych


  Na podstawie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.), Rada Gminy określa w uchwale wzory formularzy. W formularzach będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego. Jednocześnie w związku z pismem Agencji Nieruchomości Rolnych Rada Gminy wprowadziła w uchwale wzory deklaracji podatkowych, celem stosowania ich wyłącznie przez Agencją Nieruchomości Rolnych.
  Data wprowadzenia: 2011-11-29 1331
  Data upublicznienia: 2011-11-29
  Art. czytany: 598 razy

  » Uchwała Nr XIV/80/2011 - rozmiar: 88576 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załączniki 7,8,9 - rozmiar: 97792 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 209408 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 146944 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 4 - rozmiar: 169984 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 5 - rozmiar: 112128 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 6 - rozmiar: 111616 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne