A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 138/2018
» ZARZĄDZENIE NR 137/2018
» Zaktualizowana w miesiącu październiku podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów oraz wskaźnik zwiększający na rok 2018
» PROTOKÓŁ Nr 8/2018
» Obwieszczenie Komisarza Wyborczego z dnia 5 listopada 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XIV/83/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 25 listopada 2011 r.

  w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2021.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
  z późn. zm.)


  RADA GMINY, uchwala co następuje:

  § 1

  W uchwale Nr V/18/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011 r.
  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2021 wprowadza się następujące zmiany:

  1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/18/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
  31 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2021 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/18/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
  31 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2021 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uzasadnienie

  W związku ze zmianami dochodów, wydatków w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 rok, należy dokonać zmian załącznika Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011- 2021, jak również zmian załącznika Nr 2 określającego „Wykaz Przedsięwzięć do WPF”. Zmienia się wartości przedsięwzięć:
  1. Projekt POKL „Baśniowy świat”,
  2. Projekt POKL „Od marginalizacji do aktywizacji eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne”.
  3. Odłów i transport bezpańskich psów i kotów – Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom (zwiększa się okres realizacji).


  Data wprowadzenia: 2011-11-29 1322
  Data upublicznienia: 2011-11-29
  Art. czytany: 630 razy

  » część B nr 1 - rozmiar: 29696 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.10 do zał. nr 2 - rozmiar: 19456 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.11 do zał. nr 2 - rozmiar: 18944 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.12 do zał. nr 2 - rozmiar: 17920 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.13 do zał. nr 2 - rozmiar: 15872 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.14 do zał. nr 2 - rozmiar: 15872 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.15 do zał. nr 2 - rozmiar: 15360 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.16-17 do zał. nr 2 - rozmiar: 26624 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.1 do zał. nr 2 - rozmiar: 24064 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.2 do zał. nr 2 - rozmiar: 22016 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.3 do zał. nr 2 - rozmiar: 21504 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.4 do zał. nr 2 - rozmiar: 15872 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.5 do zał. nr 2 - rozmiar: 15872 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.6 do zał. nr 2 - rozmiar: 15872 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.7 do zał. nr 2 - rozmiar: 22528 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.8 do zał. nr 2 - rozmiar: 22016 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » str.9 do zał. nr 2 - rozmiar: 20992 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 1 - rozmiar: 41472 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne