A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE
» Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
» ZARZĄDZENIE NR 54/2019
» ZARZĄDZENIE NR 53/2019
» ZARZĄDZENIE NR 52/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XIV/82/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 25 listopada 2011 r.

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późń. zm.)

  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 3

  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r. pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 4

  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r. pod nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

  § 5

  Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r. pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

  § 6

  Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
  31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r. pod nazwą: „Dotacje celowe w 2011 r” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

  § 7

  Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
  31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r. pod nazwą: „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

  § 8

  Paragraf 6 Uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r. otrzymuje brzmienie:
  Ustala się dochody w kwocie 40 884,87 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52 296,44 zł na realizację zadań określonych
  w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

  § 9

  Paragraf 7 Uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r. otrzymuje brzmienie:
  Ustala się dochody w kwocie 3 304,37 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. ) oraz wydatki w kwocie 4 268,01 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. ) .
  § 10

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 11
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Data wprowadzenia: 2011-11-29 1319
  Data upublicznienia: 2011-11-29
  Art. czytany: 778 razy

  » załączniki 3,4,6,7 - rozmiar: 98304 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 1 - rozmiar: 23552 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 34816 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 5 - rozmiar: 37376 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne