A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr IV/24/2019
» Uchwała Nr IV/23/2019
» OBWIESZCZENIE
» PROTOKÓŁ Nr 3/2018
» PROTOKÓŁ Nr 2/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • U C H W A Ł A Nr XIII/74/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 26 października 2011r

  w sprawie zmian do Uchwały Nr II/8/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
  14 grudnia 2010r w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy.  Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z § 24 ust.1 i ust. 2 Statutu Gminy Skarżysko Kościelne ( ogłoszony w Dz. Urz. Nr 31 z 2003r Województwa Świętokrzyskiego) ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr X/56/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
  21 czerwca 2011r w sprawie zmian do Uchwały Nr II/8/10 w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy.


  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1 W Uchwale Nr II/8/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 grudnia 2010r w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy wprowadza się następujące zmiany:

  1. Nowe brzmienie przyjmują niżej wymienione paragrafy:


  § 2 Do składu Komisji Gospodarki Finansowej i Inwestycji wpisuje się w

  pkt. 3 „Wiesław Derlatka”


  § 3 Do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego wpisuje się w

  pkt. 1 „Wiesław Derlatka”


  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  § 3 Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz na stronie BIP.

  Uzasadnienie

  Zmiany wprowadzane do Uchwały Nr II/8/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
  14 grudnia 2010r w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy spowodowane są wygaśnięciem w dniu 21 czerwca 2011r mandatu radnego Pana Zenona Jaworskiego. W związku z powyższym po przeprowadzonych wyborach uzupełniających w dniu 11 września 2011r do Rady Gminy Skarżysko Kościelne wybrano na radnego Pana Wiesława Derlatkę, którym uzupełnia się składy Stałych Komisji Rady Gminy.
  Data wprowadzenia: 2011-11-03 0836
  Data upublicznienia: 2011-11-03
  Art. czytany: 709 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne