A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OSÓB FUNKCYJNYCH
» ZARZĄDZENIE NR 13/2018
» ZARZĄDZENIE NR 12/2018
» ZARZĄDZENIE NR 11/2018
» ZARZĄDZENIE NR 10/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • U C H W A Ł A Nr X/57/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 21 czerwca 2011r

  w sprawie zmian do Uchwały Nr II/9/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
  14 grudnia 2010r w sprawie zatwierdzenia przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy.


  Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm. ) oraz § 79 Statutu Gminy Skarżysko Kościelne
  ( ogłoszony w Dz. Urz. Nr 31 z 2003r Województwa Świętokrzyskiego )


  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1 W Uchwale Nr II/9/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 grudnia 2010r w sprawie zatwierdzenia przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 1 pkt. 4. Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Integracji Europejskiej

  Skreśla się „Jaworski Zenon” i powołuje się „Szewczyk Gabriel”

  5. Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych

  Skreśla się „Górzyński Zbigniew” i powołuje się „Ulewiński Jan ”

  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  § 3 Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz na stronie BIP.

  Uzasadnienie

  Zgodnie z § 79 Statutu Gminy Skarżysko Kościelne Rada Gminy pracami komisji kierują przewodniczący komisji wybrani przez członków danej komisji. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Zenona Jaworskiego z powodu śmierci zachodzi konieczność wprowadzenia zmiany przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa
  i Integracji Europejskiej. Druga zmiana spowodowana jest rezygnacją z pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych przez Pana Zbigniewa Górzyńskiego co skutkuje z wprowadzeniem zmiany.

  Data wprowadzenia: 2011-07-11 1153
  Data upublicznienia: 2011-07-11
  Art. czytany: 820 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne