A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2017 roku
» Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2017 roku
» Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększajacy na 2018 rok
» OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OSÓB FUNKCYJNYCH
» ZARZĄDZENIE NR 13/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • U C H W A Ł A Nr X/56/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 21 czerwca 2011r

  w sprawie zmian do Uchwały Nr II/8/10 w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy.


  Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z § 24 ust.1 i ust. 2 Statutu Gminy Skarżysko Kościelne ( ogłoszony w Dz. Urz. Nr 31 z 2003r Województwa Świętokrzyskiego)

  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1 W Uchwale Nr II/8/10 w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy wprowadza się następujące zmiany:

  1. Nowe brzmienie przyjmują niżej wymienione paragrafy:

  § 1 W skład Komisji Rewizyjnej:

  pkt. 1 Kępa Renata

  pkt.2 Ulewiński Jan


  § 2 W skład Komisji Gospodarki Finansowej i Inwestycji:

  Skreśla się pkt. 3 o brzmieniu „Jaworski Zenon”

  § 3 W skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:

  Skreśla się pkt. 1 o brzmieniu „Bernat Jerzy”

  § 4 W skład Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Integracji Europejskiej:

  pkt. 1 Kępa Renata

  § 5 W skład Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych:

  pkt. 1 Jan Ulewiński

  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  § 3 Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz na stronie BIP.

  Uzasadnienie

  Zmiany wprowadzane do Uchwały Nr II/8/10 w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy spowodowane są wygaśnięciem w dniu 25 lutego 2011r dwóch mandatów radnych. W związku z powyższym po przeprowadzonych wyborach uzupełniających w dniu 5 czerwca 2011r do Rady Gminy Skarżysko Kościelne wybrano dwoje radnych którymi uzupełnia się składy Stałych Komisji Rady Gminy.


  Data wprowadzenia: 2011-07-11 1152
  Data upublicznienia: 2011-07-11
  Art. czytany: 665 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne