A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 138/2018
» ZARZĄDZENIE NR 137/2018
» Zaktualizowana w miesiącu październiku podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów oraz wskaźnik zwiększający na rok 2018
» PROTOKÓŁ Nr 8/2018
» Obwieszczenie Komisarza Wyborczego z dnia 5 listopada 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR X/54/2011 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  z dnia 21 czerwca 2011r.

  w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
  Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym.


  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.44b, art.45 ust.1 pkt.2, lit.b i ust.8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. z 2007r. Dz.U. Nr 14 poz.89 ze zmianami) oraz §10 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym.


  RADA GMINY uchwala co następuje:


  § 1 Powołuje się Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Skarżysku Kościelnym na okres kadencji 2011 – 2015.

  1/ Przewodniczący Wójt Gminy – Pan Zdzisław Woźniak,
  2/ Przedstawiciel Wojewody – Pani Katarzyna Gawryś,
  3/ Członek – Pani Monika Mączyńska
  4/ Członek – Pan Tadeusz Kubik
  5/ Członek – Pan Zbigniew Górzyński

  § 2 Traci moc uchwała nr VI/24/2007 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 22 maja 2007roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym.

  § 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4 Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UZASADNIENIE

  Rada Społeczna SP ZOZ w dotychczasowym składzie zakończyła kadencję. Zmieniły się władze Gminy oraz Rada Gminy, a Wojewoda Świętokrzyski z dniem 12 lutego 2011r. powołał nowego przedstawiciela do pełnienia funkcji członka Rady Społecznej. W tej sytuacji utraciła moc uchwała nr VI/24/2007 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 maja 2007r. w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ i zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie powołania nowej Rady Społecznej SP ZOZ w Skarżysku Kościelnym.  Data wprowadzenia: 2011-07-11 1147
  Data upublicznienia: 2011-07-11
  Art. czytany: 643 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne