A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2017 roku
» Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2017 roku
» Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększajacy na 2018 rok
» OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OSÓB FUNKCYJNYCH
» ZARZĄDZENIE NR 13/2018
  • Uchwały Rady Gminy
  • Uchwały kadencji 2010-2014
  • UCHWAŁA NR X/52/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

    z dnia 21 czerwca 2011 r.

    w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2021 .


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)


    RADA GMINY, uchwala co następuje:

    § 1

    W uchwale Nr V/18/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2021 wprowadza się następujące zmiany:

    1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/18/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2021 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
    2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/18/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2021 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

    § 2

    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

    § 3

    Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

    § 4

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Uzasadnienie

    W związku ze zmianami dochodów, wydatków w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 rok, należy dokonać zmian załącznika Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011- 2021, jak również zmian załącznika Nr 2 określającego „Wykaz Przedsięwzięć do WPF”. Zmian dokonuje się również w zakresie przedsięwzięć:
    1. Majątkowe:
    - Budowa placu rekreacyjnego przy szkole w Lipowym Polu Skarbowym- zmiana okresu realizacji z roku 2013 przesuniecie na 2012, zmiana limitów zobowiązań oraz zmiana dochodów, wydatków i przychodów w tych latach,
    - Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym w miejscowości Grzybowa Góra w ramach programu „Moje Boisko - ORLIK 2012”- wpisanie zadania inwestycyjnego rocznego z roku 2011 na przedsięwzięcie wieloletnie – 2011-2012 i zapis limitów zobowiązań oraz zmiana dochodów, wydatków i przychodów w tych latach,
    2. Bieżące:
    - Dowóz uczniów do gimnazjum – ulega rozszerzeniu okres realizacji do roku 2014 i zapis limitów zobowiązań w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu na następne lata.    Data wprowadzenia: 2011-07-11 1141
    Data upublicznienia: 2011-07-11
    Art. czytany: 427 razy

    » załącznik B nr 1 - rozmiar: 29184 bajtów
    Typ pliku: application/vnd.ms-excel
    » załącznik nr 1 - rozmiar: 54272 bajtów
    Typ pliku: application/vnd.ms-excel
    » załącznik nr 2 - rozmiar: 59392 bajtów
    Typ pliku: application/vnd.ms-excel
    Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
    » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
    Biuletyn Informacji Publicznej

    Urząd Gminy
    Skarżysko Kościelne


    Godziny otwarcia:

    Poniedziałek
    8:00 - 16:00
    Wtorek - Piątek
    7:30 - 15:30
    Liczba ludności na dzień 31.12.2016


    Grzybowa Góra - 985

    Kierz Niedźwiedzi - 774

    Lipowe Pole Plebańskie - 437

    Lipowe Pole Skarbowe - 279

    Majków - 915

    Michałów - 276

    Skarżysko Kościelne - 2322

    Świerczek - 281    Dyżur Dzielnicowego


    Godziny:

    Czwartek
    15:00 - 16:00    UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


    Nowe numery kont
    bankowych:    Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

    - subwencje, dotacje, dofinansowania,
    - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
    - dochody z Urzędów Skarbowych,
    - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


    Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


    PODATKI I OPŁATY:
    - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
    - zobowiązanie pieniężne,
    - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
    - dzierżawy,
    - najmy,
    - zajęcie pasa drogowego,
    - udostępnienie danych osobowych,
    - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


    Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


    - wadia i kaucje

    Bank Spółdzielczy w Wąchocku
    SKRZYNKA PODAWCZA    DZIENNIK USTAW


    MONITOR POLSKI
    Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
    ul. Kościelna 2a
    26-115 Skarżysko Kościelne