A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 160/2018
» ZARZĄDZENIE NR 159/2018
» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK
» KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
» Informacja OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR X/47/11 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  z dnia 21 czerwca 2011r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu za 2010r.  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia
  27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)


  Rada Gminy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2010r., uchwala co następuje:


  § 1 Zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2010r.

  § 2 Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uzasadnienie

  Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rada Gminy rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Po dokonaniu przez Komisję Rewizyjną pozytywnej oceny wykonania budżetu za 2010r., zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2010r. oraz w związku z pozytywnym zaopiniowaniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową sprawozdania Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z wykonania budżetu za 2010r. (Uchwała Nr 1809/2011 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 maja 2011r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2010r.)
  i pozytywnym zaopiniowaniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2010.  Data wprowadzenia: 2011-07-11 1130
  Data upublicznienia: 2011-07-11
  Art. czytany: 677 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne