A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 54/2019
» ZARZĄDZENIE NR 53/2019
» ZARZĄDZENIE NR 52/2019
» ZARZĄDZENIE NR 51/2019
» ZARZĄDZENIE NR 50/2019
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2011
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2011 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne

  z dnia 28 marca 2011 r.

  w sprawie: powołania składu Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2011.


  Na podstawie art. 7 ust. 19 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536/

  Z a r z ą d z a m, co następuje:

  § 1. Powołuje się do składu Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2011, na zadanie „Upowszechnianie tradycji kultury i patriotyzmu – promocja regionalnej kuchni, twórców ludowych, organizacja przeglądu zespołów śpiewaczych”, następujące osoby:

  1. Monika Mączyńska – przedstawiciel Urzędu Gminy - przewodniczący
  2. Grzegorz Pypeć – przedstawiciel Urzędu Gminy – członek
  3. Alicja Pasis – przedstawiciel trzeciego sektora – członek
  4. Beata Szczygieł – przedstawiciel trzeciego sektora – członek

  § 2. Powołuje się do składu Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2011, na zadanie „Kultura fizyczna i sport – organizowanie treningów szkoleniowych, imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów sportowo-rekreacyjnych, sportowo-intelektualnych, rajdów, zakup sprzętu sportowego i ubrań sportowych, udział
  w zawodach, turniejach sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym wraz z wyjazdami na turnieje i zawody sportowe”.

  1. Monika Mączyńska – przedstawiciel Urzędu Gminy - przewodniczący
  2. Grzegorz Pypeć – przedstawiciel Urzędu Gminy – członek
  3. Alicja Pasis – przedstawiciel trzeciego sektora – członek
  4. Beata Szczygieł – przedstawiciel trzeciego sektora – członek

  § 3. Prace Komisji regulują „Zasady pracy Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych” stanowiące załącznik nr 1 do programu współpracy przyjętego Uchwałą Nr l/291/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28.10.2010 r.

  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na realizacje powyższych zadań w 2011 roku.  Data wprowadzenia: 2011-04-01 1417
  Data upublicznienia: 2011-04-01
  Art. czytany: 978 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne