A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR IV/16/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” za lata 2007-2008 w części dotyczącej Gminy Skarżysko Kościelne.

  w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” za lata 2007-2008 w części dotyczącej Gminy Skarżysko Kościelne.  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 13 pkt. 1 ustawy z dnia
  27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz.251 z późn. zm.)  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Związku
  Międzygminnego „Utylizator” za lata 2007-2008 w części dotyczącej Gminy Skarżysko Kościelne w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


  U Z A S A D N I E N I E

  „Plan gospodarki odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator”, którego członkiem jest Gmina Skarżysko Kościelne został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/132 z dnia
  01 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla gminy Skarżysko Kościelne” oraz „Planu gospodarki odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” w częściach dotyczących Gminy Skarżysko Kościelne
  Sprawozdanie stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, a dotyczące Gminy Skarżysko Kościelne opracowane zostało na zlecenie Związku Międzygminnego „Utylizator”.
  Zgodnie z art.14 ust. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, organ wykonawczy gminy przygotowuje sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami
  i przedkłada je radzie gminy i zarządowi powiatu.


  Data wprowadzenia: 2011-01-26 1345
  Data upublicznienia: 2011-01-26
  Art. czytany: 1173 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne