A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • U C H W A Ł A Nr II/8/10 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 14 grudnia 2010r

  w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy.

  Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z § 24 ust.1 i ust. 2 Statutu Gminy Skarżysko Kościelne ( ogłoszony w Dz. Urz. Nr 31 z 2003r Województwa Świętokrzyskiego)


  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1. Powołuje się 5 osobowy skład Komisji Rewizyjnej:

  1/ Bernat Jerzy
  2/ Duklas Justyna
  3/ Kubik Tadeusz.
  4/ Płusa Wojciech
  5/ Rymarczyk Zdzisław

  § 2. Powołuje się 6 osobowy skład Komisji Gospodarki Finansowej i Inwestycji:

  1/ Foch Włodzimierz
  2/ Górzyński Zbigniew
  3/ Jaworski Zenon
  4/ Pasis Alicja
  5/ Piętak Marzena
  6/ Sieczka Janusz

  § 3. Powołuje się 5 osobowy skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:

  1/ Bernat Jerzy
  2/ Kubik Tadeusz
  3/ Rymarczyk Zdzisław
  4/ Szewczyk Gabriel
  5/ Winiarski Tomasz

  § 4. Powołuje się 5 osobowy skład Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa
  i Integracji Europejskiej:

  1/ Jaworski Zenon
  2/ Rymarczyk Michał
  3/ Sieczka Janusz
  4/ Szewczyk Gabriel
  5/ Winiarski Tomasz

  § 5. Powołuje się 6 osobowy skład Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych:

  1/ Duklas Justyna
  2/ Foch Włodzimierz
  3/ Górzyński Zbigniew
  4/ Płusa Wojciech
  5/ Piętak Marzena
  6/ Rymarczyk Michał

  § 6. Traci moc uchwała Nr II/4/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia
  04 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy.

  § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  § 8. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz na stronach BIP.

  Data wprowadzenia: 2010-12-22 0908
  Data upublicznienia: 2010-12-22
  Art. czytany: 1333 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne