A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt nr 7
» Projekt nr 6
» Projekt nr 5
» Projekt nr 4
» Projekt nr 3
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • Kadencja 2006-2010
 • P R O T O K Ó Ł Nr 4/10

  z posiedzenia XLIII (czterdziestej trzeciej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy

  Porządek obrad przewidywał:
  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
  4. Wystąpienie zaproszonych gości.
  5. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  6. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.

  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

  7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009r.
  a) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009r.
  b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009r.
  c) dyskusja,
  d) przyjecie sprawozdania – głosowanie.

  8. Podjęcie uchwały o absolutorium.
  a) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  c) dyskusja,
  - podjęcie uchwały – projekt nr 1.
  9. Zmiany w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne za 2010r. – projekt nr 2.
  10. Zmiany do Uchwały XXXV/176/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2009 – 2012 – projekt nr 3.
  11. Szczegółowe zasady i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skarżysko Kościelne i jej jednostkom podległym – projekt nr 4.
  12. Zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Kielcach – projekt nr 5.
  13. Określenie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko Kościelne – projekt nr 6.
  14. Przyznawanie nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – projekt nr 7.
  15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
  16. Wolne wnioski i zapytania.
  17. Zakończenie obrad sesji.
  Data wprowadzenia: 2010-06-09 1224
  Data upublicznienia: 2010-06-09
  Art. czytany: 989 razy

  » Protokół nr 4/10 - rozmiar: 49215 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne