A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
» ZARZĄDZENIE NR 120/2018
» ZARZĄDZENIE NR 119/2018
» ZARZĄDZENIE NR 118/2018
» ZARZĄDZENIE NR 117/2018
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • Kadencja 2006-2010
 • P R O T O K Ó Ł Nr 13/09

  z posiedzenia XXXIX (trzydziestej dziewiątej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy

  Porządek obrad przewidywał:
  1. Otwarcie obrad sesji
  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
  4. Wystąpienie zaproszonych gości.
  5. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  6. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.
  7. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2009r.
  8. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010r.

  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

  9. Uchwalenie budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010r.
  a) przedstawienie projektu budżetu Gminy na 2010r.
  b)przedstawienie opinii RIO
  c) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Finansowej i Inwestycji,
  d) głosowanie - podjęcie uchwały.

  10. Zmiany w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok - podjęcie uchwały.

  11. Zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
  i urządzeń kanalizacyjnych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej na lata 2010-2012 - podjęcie uchwały.
  12. Zmiany do Statutu Gminy – podjęcie uchwały.

  13. Zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - podjęcie uchwały.

  14. Zmiany do Uchwały Nr XXIV/159/01 z dnia 29 czerwca 2001r w sprawie porozumienia między gminami - podjęcie uchwały.

  15. Obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarżysko Kościelne prawem nieodpłatnego użytkowania na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym - podjęcie uchwały.

  16. Wyrażenie zgody dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym na wynajem pomieszczenia w celu zainstalowania bankomatu - podjęcie uchwały.
  17. Zmiany do Uchwały Nr XXXV/176/2009 Rady Gminy Skarżysko Kościelne
  z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2009-2012 – podjęcie uchwały.

  18. Zmiany do Uchwały Nr XXV/124/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2009 - podjęcie uchwały.

  19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
  20. Wolne wnioski i zapytania.
  21. Zakończenie obrad sesji.
  Spotkanie opłatkowe około godz.1200.  Data wprowadzenia: 2010-06-09 1133
  Data upublicznienia: 2010-06-09
  Art. czytany: 728 razy

  » Protokół nr 13/09 - rozmiar: 75776 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne