A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
» Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2016
» Informacja dot. wpłat na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych
» Konkurs 'Pamiętnik Rolnika'
» eWniosek ARiMR
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • Kadencja 2006-2010
 • P R O T O K Ó Ł Nr 12/09

  z posiedzenia XXXVIII (trzydziestej ósmej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy

  Porządek obrad przewidywał:

  1. Otwarcie obrad sesji
  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja z przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 15 listopada 2009r.
  4. Wręczenie zaświadczenia
  5. Ślubowanie radnego
  6. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
  7. Wystąpienie zaproszonych gości.
  8. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  9. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.

  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

  10. Przystąpienie do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego' i zabezpieczenia wkładu własnego.
  11. Przystąpienie do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST' i zabezpieczenia wkładu własnego.
  12. Przystąpienie Gminy Skarżysko Kościelne do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Bądź aktywny – możesz wygrać” realizowanego przez Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym oraz udzielania pełnomocnictw.
  13. Zmiany do Uchwały Nr XXXV/176/2009 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
  18 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2009-2012.
  14. Zmiany w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok.
  15. Uchwalenie Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  i Narkomanii na terenie gminy na rok 2010.
  16. Zmiany do Uchwały Nr XXV/124/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2009.
  17. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010r.

  18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
  19. Wolne wnioski i zapytania.
  20. Zakończenie obrad sesji.  Data wprowadzenia: 2010-06-09 1129
  Data upublicznienia: 2010-06-09
  Art. czytany: 538 razy

  » Protokół nr 12/09 - rozmiar: 117760 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne