A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • Kadencja 2006-2010
 • P R O T O K Ó Ł Nr 11/09

  Z posiedzenia XXXVII (trzydziestej siódmej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy

  Porządek obrad przewidywał:

  1. Otwarcie obrad sesji
  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
  4. Wystąpienie zaproszonych gości.
  5. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  6. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.
  7. Informacja o złożonych za 2008r oświadczeniach majątkowych.
  8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009.

  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

  9. Wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Skarżysko Kościelne.

  10. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  11. Uchylenie uchwały Nr XXII/104/2008 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia
  23 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Skarżysko Kościelne.
  12. Określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

  13. Opłata targowa.
  14. Zmiany do uchwały Nr X/43/2007 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 listopada 2007r. w spawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.

  15. Zmiany do uchwały Nr X/44/2007 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym dnia 16 listopada 2007r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

  16. Zmiany w budżecie gminy Skarżysko Kościelne za 2009r.
  17. Określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
  i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Skarżysko Kościelne.

  18. Zmiany do uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XXV/178/09 z dnia 18 sierpnia 2009r w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Lipowe Pole Skarbowe na lata 2009 - 2016.

  19. Określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

  20. Zmiany do Uchwały Nr XXIX/164/05 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia
  30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.

  21. Utworzenia Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Skarżysko Kościelne.

  22. Uchylenie Uchwały Nr XXVIII/145/09 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia świetlicy środowiskowej w sołectwie Świerczek.

  23. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
  24. Wolne wnioski i zapytania.
  25. Zakończenie obrad sesji.


  Data wprowadzenia: 2010-06-09 1127
  Data upublicznienia: 2010-06-09
  Art. czytany: 736 razy

  » Protokół nr 11/09 - rozmiar: 109056 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne