A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr II/13/2018
» Uchwała Nr II/12/2018
» Uchwała Nr II/11/2018
» Uchwała Nr II/10/2018
» Uchwała Nr II/9/2018
 • Ogłoszenia
 • OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  Skarżysko Kościelne 2010.06.08

  In.I.7627-2/10

  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 63 ust. 2, art.74 ust.3 w związku z 64 ust.1, art.71 ust.2 pkt.2 art. 75 ust.1 pkt.4, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) , oraz art. 10 §1 i art.49 ustawy z dnia 16.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

  WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  zawiadamia, że w związku z wnioskiem z dnia 18.03.2010r. TRANS-KRUSZ Spółka cywilna z siedzibą Grzybowa Góra ul. Słoneczna 26, 26-115 Skarżysko Kościelne - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Grzybowa”

  - po zasięgnięciu opinii:
  co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej

  (opinia sanitarna znak SEV- 4470/11/09 z dnia 14.04.2010r.o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia ma środowisko)
  oraz:

  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

  (postanowienie znak: RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-153/10/aw z dnia 12.05.2010r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia ma środowisko)

  postanowieniem z dnia 08.06.2010r. Zn: In.I.7627-2/10 odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.
  Przedsięwzięcie jw. przewidywane jest do realizacji na działkach położonych w miejscowości Grzybowa Góra, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 952, 953, 954, 955, 956, 957, 960, 961, 962, 980, 981, 984, 985, 986, 987 i 988 – obręb Nr 2 Grzybowa Góra.
  Informuje się że w myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
  Na postanowienie Stronom nie przysługuje zażalenie.
  Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
  Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 , wnieść ewentualne uwagi i wnioski.


  Wójt Gminy
  (-) Zbigniew Celski


  Otrzymują:
  1. Pan Michał Walachnia
  zam. Grzybowa Góra
  ul. Świętokrzyska 115
  26-115 Skarżysko Kościelne
  2. Strony wg wykazu (poprzez obwieszczenie)
  3.a/a

  Do wiadomości:
  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
  ul. Szymanowskiego 6,
  25-361 Kielce,
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
  ul. Czerwonego Krzyża 10,
  26-110 Skarżysko-Kamienna


  Data wprowadzenia: 2010-06-08 1506
  Data upublicznienia: 2010-06-08
  Art. czytany: 2177 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Walkiewicz Michał
  Rejestr zmian:
  2010-06-08
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Walkiewicz Michał
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne