A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 49/2018
» Wyniki konkursu ofert w 2018 roku - zadania w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
» Projekt nr 1
» Projekt nr 2
» Projekt nr 3
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XXXIX/215/09 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  30 grudzień 2009r

  w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/159/01 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 czerwca 2001 r., w sprawie porozumienia między gminami.

  Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. a oraz art. 44, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128; Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 ; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241 ), a także § 7, pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin ( Dz. U. Nr 117, poz. 1230 )


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  Zmienia się załącznik nr 1 pod nazwą „Wykaz działek skomunalizowanych przekazanych do Gminy Skarżysko Kościelne”, załączony do uchwały Nr XXIV/159/2001 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie porozumienia między gminami w ten sposób, że dodaje się do tego załącznika kolejne pozycje:
  37 - 41 w wykazie działek sporządzonym dla wsi Michałów,
  24 – 32 w wykazie działek sporządzonym dla wsi Majków,
  wpisując w te pozycje następujące nieruchomości:

  wieś MICHAŁÓW
  Lp. Numer działki Powierzchnia / m2 / Rodzaj użytkowania
  37. 50 4800 budowlana, rolna, las i zadrzewienia
  38. 123/4 6500 rolna, rekreacyjna
  39. 153/2 11100 zabudowana, rolna, rekreacyjna
  40. 259 7100 rolna, las i zadrzewienia
  41. 281/2 2500 rolna, las i zadrzewienia

  wieś MAJKÓW
  Lp. Numer działki Powierzchnia / m2 / Rodzaj użytkowania
  24. 155 1900 budowlana, rolna
  25. 178 2500 budowlana, rolna
  26. 206/2 2000 rolna
  27. 258 2100 budowlana, rolna, las i zadrzewienia
  28. 602 1800 budowlana, rolna
  29. 606 3600 rolna
  30. 768/1 4400 rolna
  31. 814/2 2600 rolna
  32. 331/3 600 budowlana

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2010-01-07 1256
  Data upublicznienia: 2010-01-07
  Art. czytany: 697 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne