A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
» Uchwała Nr XLIV/270/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XXXVIII/205/09 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  03 grudzień 2009r

  w sprawie: przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Bądź aktywny – możesz wygrać” realizowanego przez Zespół Szkół Publiicznych w Skarżysku Kościelnym oraz udzielania pełnomocnictw.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia
  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ogłoszony konkursem zamkniętym
  Nr 4/1/9.1.2/POKL/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 roku.


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  1. Gmina Skarżysko Kościelne przystępuje do realizacji projektu w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  2. Projekt o numerze identyfikacyjnym KSI: WND-POKL.09.01.02-26-033/09 pod nazwą „Bądź aktywny – możesz wygrać” realizowany będzie przez Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym.

  3. Projekt będzie realizowany od dnia 01.10.2009 roku do 30.09.2011 roku po zawarciu umowy o dofinansowanie z instytucją wdrażającą.

  § 2

  1. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego i podpisania weksla in blanco do kwoty wynikającej z dofinansowania projektu w Gminie Skarżysko Kościelne ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z odsetkami.

  2. Upoważnia się Wójta Gminy Skarżysko Kościelne do udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym do zawierania umów cywilnoprawnych oraz składania oświadczeń woli.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Data wprowadzenia: 2009-12-07 1523
  Data upublicznienia: 2009-12-07
  Art. czytany: 733 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne