A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA NR XXXVII/198 /09 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  29 pażdziernik 2009r

  w sprawie: zmian do uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XXV/178/09 z dnia 18 sierpnia 2009r., w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Lipowe Pole na lata 2009-2016.

  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm.), oraz §10 ust.2 pkt. 1-2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 luty 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38 poz. 220)
  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXV/178/09 z dnia 18 sierpnia 2009r w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Lipowe Pole Skarbowe na lata 2009 - 2016
  wprowadza się następujące zmiany:

  1. W pkt. 6.4 „Tożsamość wsi, wartość życia wiejskiego w dziale „Projekty” w pkt. 2 wprowadza się jego nowy zapis o treści:
  „pkt.2 Szatnie z szaletami”

  2. Tabela Nr 1 przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
  3. W pkt. 7.1.1 „Co nas najbardziej zintegruje?” pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

  „ Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego oraz placu zabaw dla dzieci młodszych na placu przyszkolnym, wraz z zapleczem”,

  4. W pkt.7.1.1 - pkt 2 zostaje wykreślony.

  5.Tabela Nr 2 „Program krótkoterminowy wsi na lata 2010 – 2011” przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

  6. W pkt. 7.3 „Zakres projektu i szacunkowe koszty wykonania” pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
  „ pkt.2 Szatnie z szaletami - 25.000zł”
  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.
  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2009-11-10 0920
  Data upublicznienia: 2009-11-10
  Art. czytany: 840 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 44032 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 33280 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne