A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 160/2018
» ZARZĄDZENIE NR 159/2018
» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK
» KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
» Informacja OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
 • Dokumenty do pobrania
 • Zarządzenie i załączniki do budżetu na 2010r.
 • Zarządzenie Nr 55/2009

  Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 września 2009 r.

  w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok.


  Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XLVI/237/2006 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 sierpnia 2006 r w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu gminy, rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu oraz procedury rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu.

  Zarządzam co następuje:

  § 1.

  Zobowiązuję kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, przewodniczących jednostek pomocniczych, kierowników i pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców do przygotowania propozycji do projektu budżetu gminy na rok 2010 wg wzorów stanowiących załączniki od 1-8 do zarządzenia.

  § 2.

  Zobowiązuję stanowisko obsługi organów gminy do poinformowania wszystkich Radnych o terminie składania wniosków dotyczących budżetu na 2010 rok.

  § 3.

  Opracowane propozycje do budżetu należy składać do Wójta Gminy poprzez sekretariat Wójta w terminie do 1 października 2009 r.

  § 4.

  1. Zobowiązuję Skarbnika Gminy do przygotowania zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków do projektu budżetu w terminie do 31 października 2009 roku.
  2. Zobowiązuję Skarbnika Gminy do przygotowania zbiorczego projektu budżetu gminy na rok 2010 w terminie do 15 listopada 2009 roku.

  § 5.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2009-09-15 0942
  Data upublicznienia: 2009-09-15
  Art. czytany: 1539 razy

  » Załącznik Nr 1 - rozmiar: 48128 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 2 - rozmiar: 41984 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 3 - rozmiar: 38912 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 4 - rozmiar: 40960 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 5 - rozmiar: 35840 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 6 - rozmiar: 40448 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 7 - rozmiar: 40448 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 8 - rozmiar: 35840 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Danuta Barwicka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne