A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 64/2018
» ZARZĄDZENIE NR 63/2018
» ZARZĄDZENIE NR 62/2018
» ZARZĄDZENIE NR 61/2018
» ZARZĄDZENIE NR 60/2018
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • Kadencja 2006-2010
 • Protokół Nr 19/08 z dnia 23 października 2008r

  z posiedzenia XXII w kadencji Sesji Rady Gminy w Skarżsyku Kościelnym

  Porządek obrad przewidywał:

  1. Otwarcie obrad sesji
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przywitanie zaproszonych gości.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
  6. Wystąpienie zaproszonych gości.
  7. Informacja z pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
  8. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  9. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.
  10. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za 2008r z oraz plany na 2009r
  11. Ustalenie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne - podjęcie uchwały.
  12. Zatwierdzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skarżysko Kościelne - podjęcie uchwały Nr XXII/102/08 (program do zapoznania się jest na stanowisku pracy pok.118).
  13. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości - podjęcie uchwały.
  14. Wprowadzenie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Skarżysko Kościelne.
  15. Określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenie zwolnień tego podatku - podjęcie uchwały.
  16. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2007r SPZOZ w Skarżysku Kościelnym - podjęcie uchwały.
  17. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2007r Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Skarżysku Kościelnym - podjęcie uchwały.
  18. Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu skarżyskiego - podjęcie uchwały.
  19. Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu skarżyskiego - podjęcie uchwały.
  20. Przystąpienie do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne” zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVII/204/05 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 listopada 2005r w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne - podjęcie uchwały.
  21. Zatwierdzenie projektu systemowego pt. „Od marginalizacji do aktywizacji -eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu VII stanowiącego realizację działania 7.1 oraz budżetu Gminy Skarżysko Kościelne - podjęcie uchwały.
  22. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości - podjęcie uchwały Nr XXII/112/08.
  23. Zmiany w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008r – podjęcie uchwały.
  24. Obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009r - podjęcie uchwały.
  25. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
  26. Wolne wnioski i zapytania.
  27. Zakończenie obrad sesji.


  Data wprowadzenia: 2008-12-23 0841
  Data upublicznienia: 2008-12-23
  Art. czytany: 884 razy

  » Protokół nr 19/08 - rozmiar: 150016 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne