A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
» ZARZĄDZENIE NR 120/2018
» ZARZĄDZENIE NR 119/2018
» ZARZĄDZENIE NR 118/2018
» ZARZĄDZENIE NR 117/2018
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • Kadencja 2006-2010
 • Protokół Nr 15/08 z dnia 27 czerwca 2008r

  z posiedzenia XVIIIw kadencji Sesji Rady Gminy w Skarżsyku Kościelnym

  Porządek obrad przewidywał:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przywitanie zaproszonych gości.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
  6. Wystąpienie zaproszonych gości.
  7. Informacja z pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
  8. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  9. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.
  10. Informacja z zakończenia likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skarżysku Kościelnym.
  11. Podsumowanie roku szkolnego 2007/2008.

  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  12. Współfinansowanie funkcjonowania Izby Wytrzeźwień prowadzonej przez miasto Kielce.
  13. Zmiany w budżecie gminy.
  14. Zaliczenie do kategorii drogi gminnej drogi powiatowej będącej w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych.
  15. Zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Kierz Niedźwiedzi w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. (Plan jest do zapoznania się w Biurze Rady Gminy pok.107)
  16. Wydzielenie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim dla potrzeb ogólnowiejskich.
  17. Zmiany do Uchwały Nr III/13/06 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia
  29 grudnia 2006r dot. ustalenia liczby punktów i usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  18. Zmiany do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29.12.2006r dot. ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy Skarżysko Kościelne oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania wobec Wójta czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
  19. Określenie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.
  20. Określenie zasad zawierania kolejnych umów na wydzierżawienie lub wynajem nieruchomości.
  21. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym użytkownikiem.
  22. Ustalenie wynagrodzenia dla inkasentów.
  23. Podjęcie uchwały w sprawie tablicy pamiątkowej.
  24. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych
  25. Wolne wnioski i zapytania.
  26. Zakończenie obrad sesji.


  Data wprowadzenia: 2008-11-14 1205
  Data upublicznienia: 2008-11-14
  Art. czytany: 836 razy

  » Protokół Nr 15/08 - rozmiar: 151552 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne