A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 120/2018
» ZARZĄDZENIE NR 119/2018
» ZARZĄDZENIE NR 118/2018
» ZARZĄDZENIE NR 117/2018
» ZARZĄDZENIE NR 116/2018
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • Kadencja 2006-2010
 • Protokół Nr 14/08 z dnia 20 maja 2008r

  z posiedzenia XVII w kadencji Sesji Rady Gminy w Skarżsyku Kościelnym

  Porządek obrad przewidywał:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przywitanie zaproszonych gości.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
  6. Wystąpienie zaproszonych gości.
  7. Informacja z pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
  8. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  9. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.
  10. Podsumowanie działalności SPZOZ w Skarżysku Kościelnym za 2007r.
  11. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami (sprawozdanie jest do zapoznania się w Urzędzie Gminy pok.107 lub 118 w godzinach pracy urzędu).
  12. Organizacja roku szkolnego 2008/2009 i perspektywy rozwoju oświaty na lata następne.
  13. Udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej – podjęcie uchwały Nr XVII/73/08.
  14. Zmiany w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008r – podjęcie uchwały
  Nr XVII/74/08.
  15. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego – współfinansowanie budowy parkingu obok cmentarza – podjęcie uchwały Nr XVII/75/08.
  16. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego- na transport dzieci niepełnosprawnych – podjęcie uchwały Nr XVII/76/08.
  17.Uchwalenie Gminnej Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych Gminy Skarżysko Kościelnym na lata 2008-2013– podjęcie uchwały Nr XVII/77/08.
  18.Ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych – podjęcie uchwały Nr XVII/78/08.
  19. Zmiana do Uchwały Nr XV/69/08 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 31.03.2008r dot. przyjęcia aktu założycielskiego Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne - podjęcie uchwały Nr XVII/79/08
  20. Zmiany do Uchwały Nr XII/51/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2008 - podjęcie uchwały Nr XVII/80/08
  21. Zmiany do Uchwały Nr XII/48/07 z dnia 28.12.2007r dotyczącej Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.
  22. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych
  23. Wolne wnioski i zapytania.
  24. Zakończenie obrad sesji.  Data wprowadzenia: 2008-11-14 0954
  Data upublicznienia: 2008-11-14
  Art. czytany: 832 razy

  » Protokół Nr 14/08 - rozmiar: 156672 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne