A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr II/13/2018
» Uchwała Nr II/12/2018
» Uchwała Nr II/11/2018
» Uchwała Nr II/10/2018
» Uchwała Nr II/9/2018
 • Jednostki organizacyjne
 • Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Promocja Integracji Społecznej - projekt systemowy

  Promocja Integracji Społecznej - projekt systemowy

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym realizuje projekt systemowy w ramach priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Projekt pod nazwą „Od marginalizacji do aktywizacji – eliminowanie wykluczenia społecznego w gminie Skarżysko Kościelne” jest częścią programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  We wrześniu 2008r Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego zatwierdziło wniosek o dofinansowanie Projektu. Został on pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym orz zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym.
  Głównym celem realizacji Projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach Projektu zostanie zaktywizowanych zawodowo 10 osób wyłonionych spośród osób kwalifikujących się do wsparcia w ramach Projektu.
  Obecnie grupa zainteresowana podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych uczęszcza na kursy zawodowe realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Skarżysku – Kamiennej. W zaplanowanych działaniach zostaną wykorzystane co najmniej dwa instrumenty aktywnej integracji, tj. warsztaty umiejętności społecznych, grupy wsparcia, doradztwo zawodowe oraz konsultacje psychologiczne.  Opracował: Anna Stankiewicz - Król


  Data wprowadzenia: 2008-10-08 1009
  Data upublicznienia: 2008-10-08
  Art. czytany: 1843 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Stankiewicz - Król
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne