A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
» Uchwała Nr XLIV/270/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • UCHWAŁA Nr XVIII/91/08 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  27 czerwiec 2008r

  w sprawie: tablicy pamiątkowej.

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568 Nr 153 poz.1271, z 2004r. Nr102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218);


  RADA GMINY u c h w a l a, co następuje:

  § 1

  1. Rada Gminy na wniosek mieszkańców wsi Grzybowa Góra postanawia ufundować tablicę upamiętniającą jubileusz 700-lecia wsi Grzybowa Góra.
  2. Obelisk z tablicą zostanie usytuowany na placu szkolnym w Grzybowej Górze
  3. Napis na tablicy wykonany zostanie w języku polskim, o treści:

  „1308 - 2008

  W rocznicę 700-lecia nadania przywilejów przez Króla Władysława Łokietka na założenie wsi Grzybowa Góra przez ojców Cystersów w Wąchocku.

  Samorząd Gminy Skarżysko Kościelne
  i mieszkańcy Grzybowej Góry

  Grzybowa Góra 24 sierpnia 2008r”

  § 2

  Rada Gminy zatwierdza skład Społecznego Komitetu Obchodów Jubileuszu 700-lecia wsi Grzybowa Góra:
  - Zdzisław Woźniak – Sekretarz Gminy
  - Waldemar Dwojak – Przewodniczący Rady Sołeckiej sołectwa Grzybowa Góra
  - Gabriel Szewczyk – sołtys sołectwa Grzybowa Góra
  - Marek Grzyb – członek Zarządu OSP w Grzybowej Górze
  - Magdalena Piętak – Przewodnicząca KGW w Grzybowej Górze
  - Małgorzata Strzelec – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze
  Patronat honorowy obejmuje Wójt Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3

  Społeczny Komitet opracuje regulamin obchodów jubileuszu.


  § 4

  Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy do podjęcia stosownych decyzji wynikających
  z ustawy z dnia 15 marca 1933r - o zbiórkach publicznych.

  § 5

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Data wprowadzenia: 2008-07-03 0810
  Data upublicznienia: 2008-07-03
  Art. czytany: 1060 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne