A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 49/2018
» Wyniki konkursu ofert w 2018 roku - zadania w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
» Projekt nr 1
» Projekt nr 2
» Projekt nr 3
 • Jednostki organizacyjne
 • Szkoła Podstawowa w Skarżysku Kościelnym
 • Zajęcia pozalekcyjne
 • Rok 2007/2008
 • Koło polonistyczne
 • Ortografitti
 • Plan pracy

  Plan pracy terapeutycznej na podstawie ORTOGRAFFITI.
  mgr Małgorzata Paź
  zajęcia odbywają się we wtorki od godziny 13.10

  Planowanie pracy terapeutycznej

  W procesie terapii uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu nie można pominąć ogólnie przyjętych zasad, odgrywających w tym procesie znaczącą rolę. Do
  najważniejszych z nich należą:
  • terapeuta – jego osobowość i wiedza,
  • planowanie terapeutyczne i indywidualizacja pracy,
  • atmosfera akceptacji i serdeczności,
  • sukces dziecka od pierwszych zajęć,
  • współpraca terapeuty z domem rodzinnym i środowiskiem szkolnym ucznia.
  Punktem wyjścia w planowaniu pracy terapeutycznej jest postawienie diagnozy stanu
  dziecka:
  • diagnozy zachowania,
  • diagnozy procesów regulacji (czynności umysłowe i emocjonalne),
  • diagnozy genetycznej (na postawie wyników badań poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  badań lekarskich, wywiadu z rodzicami).
  Po dokonaniu diagnozy ucznia formułuje się perspektywy dalszej edukacji badanego.
  Diagnoza pozwala bowiem terapeucie na przystąpienie do planowania pracy terapeutycznej,
  gdyż jest podstawą konstruowania programu terapii pedagogicznej. Program ten, jak
  i należące do niego indywidualne rozkłady materiału, obejmuje zestawy ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych wskazanych dla danego dziecka, a przygotowanych na podstawie dostępnych terapeucie opracowań. Między innymi skarbnicą pomysłów na wiele różnorodnych ćwiczeń jest wydawana przez Wydawnictwo OPERON seria zeszytów ORTOGRAFFITI.
  Główne założenia programu to:
  1) Ustalenie konkretnych odbiorców programu (klasy 5-6)
  2) Okres realizacji (cały rok szkolny, plus ewentualnie, jeśli będą chętni kolejne lata)
  3) Częstotliwość spotkań (raz w tygodniu).
  4) Długość jednostki terapeutycznej (1,5 godz.).
  5) Główne cele pracy terapeutycznej, np.:
  • usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych,
  • wykształcenie nawyku poprawnego czytania i pisania,
  • wdrażanie do pokonywania trudności w pisaniu i czytaniu oraz radzenia sobie
  w sytuacjach stresowych.
  1) Metody pracy, np.
  • pokaz, prezentacja, praca z podręcznikiem, drama, kinezjologia edukacyjna, kalkowanie, logorytmika, mapy pojęciowe, loteryjki, puzzle, scrable.
  2) Formy
  • grupowa, indywidualna.
  3) Środki dydaktyczne.
  4) Mocne strony ucznia, np.:
  • umiejętność skupienia uwagi,
  • dobrze rozwinięte myślenie pojęciowe, przyczynowo-skutkowe, matematyczne
  i przestrzenne,
  • wysoka spostrzegawczość,
  • motywacja do pracy,
  • dobra znajomość norm moralnych.
  a) Zadania terapeutyczne, np.
  • kształcenie słuchu fonematycznego,
  • ćwiczenia pamięci i spostrzegawczości słuchowej,
  • usprawnianie analizatora słuchowego,
  • podniesienie poziomu pamięci wzrokowej i uwagi w celu lepszego zapamiętywania
  struktur graficznych wyrazów,
  • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • utrwalenie zasad pisowni z wszystkimi trudnościami ortograficznymi ze
  szczególnym akcentem na... (wpisać po diagnozie wstępnej),
  • ćwiczenia umiejętności stosowania reguł ortograficznych w trakcie pisania,
  • usprawnianie techniki czytania,
  • ćwiczenia czytania ze zrozumieniem,
  • ćwiczenia usprawniające grafomotorykę (poziom graficzny pisania),
  • wdrażanie do autokorekty,
  • ćwiczenia usprawniające półkule mózgowe P. Dennisona (kinezjologia edukacyjna),
  • integracja zespołu,
  • zachęta do radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
  • motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności,
  • niwelowanie napięć emocjonalnych,
  • zmniejszanie poziomu lęku i zagrożenia przed popełnianiem błędów.


  Data wprowadzenia: 2007-11-27 2008
  Data upublicznienia: 2007-11-27
  Art. czytany: 1908 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Pakuła, Grzegorz Niewczas
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne