A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
» Uchwała Nr XLIV/270/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • U C H W A Ł A Nr IX/35/07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  23 październik 2007r

  w sprawie: zatwierdzenia listy kandydatów na ławników spełniających warunki określone ustawą i dopuszczonych do uczestnictwa w wyborach do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.

  Na podstawie oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lutego 2001r - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. z 2001r Dz. U. Nr 98 poz.1070 z późn. zm. z 2001r Nr 154, poz.1787, z 2002r Nr 153, poz.1271, Nr 213, poz.1802, Nr 240, poz.2052, z 2003r Nr 188, poz.1838, Nr 228, poz.2256, z 2004r Nr 34, poz.304, Nr 130, poz.1376. Nr 185, poz.1907, Nr 273, poz.2702 i 2703, z 2005r Nr 13, poz.98, Nr131, poz.1102, Nr 167,poz.1398, Nr 169, poz.1410, 1413, 1417, Nr 178, poz.1479, Nr 249, poz.2104);


  RADA GMINY u c h w a l a co następuje:

  § 1.

  Zatwierdza się listę kandydatów na ławników spełniających warunki określone ustawą z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych jak w załączniku do niniejszej uchwały.


  § 2.

  Kandydatów, o których mowa w pkt.1 uchwały dopuszcza się do udziału w wyborach.

  § 3.

  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Komisji Skrutacyjnej.

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/35 /07
  z dnia 23 października 2007r
  Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym

  Lista kandydatów na ławników spełniających warunki określone ustawą z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych:


  1. Agata Rafalska
  2. Maciej Adam Sieczka
  3. Włodzimierz Foch
  4. Agnieszka Paszowska
  5. Barbara Teresa Seweryn
  6. Irena Sykulska
  7. Janina Dorota Wąsowska
  Data wprowadzenia: 2007-10-29 1530
  Data upublicznienia: 2007-10-29
  Art. czytany: 976 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne