A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie - decyzja Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV nN
» Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2017 roku
» Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2017 roku
» Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększajacy na 2018 rok
» OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OSÓB FUNKCYJNYCH
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • U C H W A Ł A Nr VII/27 /07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  27 czerwiec 2007r

  w sprawie: powołania Gminnego Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej na kadencję 2008-2011.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001r Dz. U. Nr 142 poz.1591 z póź zm. z 2002r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r Nr 48, poz.327) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lutego 2001r prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. z 2001r Dz. U. Nr 98 poz.1070 z późn. zm. z 2001r Nr 154, poz.1787, z 2002r Nr 153, poz.1271, Nr 213, poz.1802, Nr 240, poz.2052, z 2003r Nr 188, poz.1838, Nr 228, poz.2256, z 2004r Nr 34, poz.304, Nr 130, poz.1376. Nr 185, poz.1907, Nr 273, poz.2702 i 2703, z 2005r Nr 13, poz.98, Nr131, poz.1102, Nr 167,poz.1398, Nr 169, poz.1410, 1413, 1417, Nr 178, poz.1479, Nr 249, poz.2104);


  RADA GMINY u c h w a l a co następuje:

  § 1.

  Powołuje się Gminny Zespół opiniujący kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej na kadencję 2008-2011 w składzie:

  1/ Radny Rady Gminy - Zygmunt Kocia
  2/ Radny Rady Gminy - Michał Rymarczyk
  3/ Radny Rady Gminy - Jarosław Zbroja
  4/ Radny Rady Gminy - Gabriel Szewczyk
  5/ Radny Rady Gminy - Mirosław Sasal
  6/Radny Rady Gminy - Dariusz Mendak
  7/ Radny Rady Gminy - Tadeusz Chyb

  § 2.

  W pracach Zespołu mogą uczestniczyć:
  1. Przedstawiciel Sądu Rejonowego
  2. Przedstawiciel Prokuratury
  2. Przedstawiciel Policji powiatowej


  § 3.

  Zadaniem Zespołu jest przedstawienie Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie - Prawo o ustroju sadów powszechnych.


  § 4.

  Obsługę organizacyjno – techniczną Gminnego Zespołu zapewnia Biuro Rady Gminy.


  § 5.

  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

  § 6.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2007-07-04 0806
  Data upublicznienia: 2007-07-04
  Art. czytany: 664 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne